Reklamačný formulár

Reklamačný protokol č.:....................../vyplní predávajúci/

Predávajúci: MAMA a BABY s.r.o., Starosaská 17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 52499235, e-mail: mamaababyle@gmail.com

 

 

 

a)Kupujúci:.................................................................................................................................................

b)Reklamovaný produkt:   ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

c)Doklad o kúpe č.:..............................   d)Dátum zakúpenia produktu:………………………………

e)Dátum uplatnenia reklamácie:..................................................................................................................

f)Reklamované vady ......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Poučenie pre spotrebiteľa:Uvedené v Reklamačnom poriadku, bod 27.

g)Spotrebiteľ sa rozhodol a uplatňuje si právo na: □ riadne,včas a bezplatne odstránenie vady, □ výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu za bezvadný,  □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu. /spotrebiteľ označí jednu z uvedených možnosti/

h)Určenie spôsobu vybavenia reklamácie predávajúcim: □ ihneď, □ do 3 pracovných dní/jedná sa o zložitý prípad/,□ najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie/vyžaduje sa zložité technické zhodnotenie výrobku/

i)Vybavenie reklamácie: □ ihneď, □ reklamácia bude vybavená dňa:...............................

Kupujúci:...............................................                                  Predávajúci:.............................................

/podpisy len v prípade uplatnenia reklamácie poštou/

j)Spôsob vybavenia reklamácie:

□ písomná výzva na prevzatie plnenia dňa....................

k)*Reklamácia uznaná:  □ bezplatne odstránenie vady –oprava, □  výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu  za bezvadný,□ zrušenie kúpnej zmluvy, □primeraná zľava z ceny produktu..........% v hodnote...........eur,                                                 

l)*Reklamácia zamietnutá, dôvody:

………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Dátum vybavenia reklamácie:…………………………………………….

 

 

Predávajúci:.............................................                                       Kupujúci:...............................................

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.